Văn bản liên quan
: V/v báo cáo kết quả dạy học tiếng Anh với giáo viên nước ngoài năm học 2017- 2018
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
26/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
: V/v báo cáo kết quả dạy học chương trình tiếng Anh 10 năm học 2017- 2018
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
26/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
02/05/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
: V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông cho HSSV trong dịp nghỉ lễ 30/4- 01/5/2018 và quy định về nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ năm 2018
Ngày ban hành:
27/04/2018
Ngày hiệu lực:
27/04/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website