Văn bản liên quan
: V/v báo cáo số lượng đội ngũ giáo viên, học sinh
Ngày ban hành:
07/11/2018
Ngày hiệu lực:
07/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
: V/v thẩm định kết quả sắp xếp số lượng người làm việc và danh sách HĐLĐ tại các đơn vị trực thuộc
Ngày ban hành:
02/11/2018
Ngày hiệu lực:
02/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
: V/v triển khai kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác năm 2018
Ngày ban hành:
02/11/2018
Ngày hiệu lực:
02/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website