Văn bản liên quan

V/v báo cáo thực trạng nhà vệ sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
12/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
07/05/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v cung cấp số liệu đối với cơ sở giáo dục có nhu cầu vay vốn để trả lương cho người lao động bị ngừng việc do dịch Covid-19

Ngày ban hành:
23/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website