Văn bản liên quan

V/v hoàn thành bồi dưỡng modul 2, 3 (đối với GVCC), modul 1, 2 (đối với CBQL, GVĐT) thực hiện CTGDPT2018 qua hệ thống LMS

Ngày ban hành:
07/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triệu tập tập huấn đại trà môn Toán (THPT), Khoa học tự nhiên(THCS) tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể và chương trình bộ môn trong CTGDPT2018

Ngày ban hành:
19/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triệu tập tập huấn đại trà môn Toán (THCS), Ngữ văn (THPT) tìm hiểu chương trình GDPT tổng thể và chương trình bộ môn trong CTGDPT2018

Ngày ban hành:
19/12/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website