Văn bản liên quan
Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hoàn thành bồi dưỡng modul 2, 3 (đối với GVCC), modul 1, 2 (đối với CBQL, GVĐT) thực hiện CTGDPT2018 qua hệ thống LMS

Ngày ban hành:
07/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Liên kết website