Tính năng đang thử nghiệp

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC KINH DOANH DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG

STT

Tên giao dịch tiếng Việt

Tên giao dịch quốc tế

Số GDN đăng ký kinh doanh

Ngày cấp

Địa chỉ

Điện thoại

Website/ Email

1

Trung tâm tư vấn du học Hải Dương 1

Hai Duong Education and Traning 1

…./CN-SGDĐT

11/04/2021

Số 94, Quang Trung, Tp Hải Dương

0912345678

trungtam@haiduong.edu.vn

2

Trung tâm tư vấn du học Hải Dương 1

Hai Duong Education and Traning 1

…./CN-SGDĐT

11/04/2021

Số 94, Quang Trung, Tp Hải Dương

0912345678

trungtam@haiduong.edu.vn

3

Trung tâm tư vấn du học Hải Dương 1

Hai Duong Education and Traning 1

…./CN-SGDĐT

11/04/2021

Số 94, Quang Trung, Tp Hải Dương

0912345678

trungtam@haiduong.edu.vn

4

 

 

 

 

 

 

 

5