Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện sinh hoạt chuyên đề “ Tăng cường hoạt động trải nghiệm trong môn Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018”

Trường Tiểu học Thị trấn Thanh Miện sinh hoạt chuyên đề “ Tăng cường hoạt động trải nghiệm trong môn Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018”

26/12/2019 16:21 | 826 lượt xem
Ngày 25/12/2019, trường Tiểu học thị trấn Thanh Miện tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Tăng cường hoạt động trải nghiệm trong môn Mỹ thuật đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình GDPT 2018”.