Huyện Kim Thành tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018 - 2019

Huyện Kim Thành tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” năm học 2018 - 2019

10/04/2019 15:50 | 94 lượt xem
Ngày 09/4/2019, tại trường mầm non Tuấn Hưng, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Kim thành tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tổ chức hoạt động giáo dục và đánh giá sự phát triển của trẻ theo quan điểm giáo ...