Tuyển sinh 2020: Vì lợi ích cao nhất của người học

Tuyển sinh 2020: Vì lợi ích cao nhất của người học

14/02/2020 10:01 | 1890 lượt xem
Đó là nhấn mạnh của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 và triển khai công tác tuyển sinh năm 2020 được tổ chức ngày 13/2 với 7 đầu cầu: Hà Nội, TP ...