Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

Họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia năm 2019

16/05/2019 15:28 | 392 lượt xem
Ngày 12/5/2019, tại Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thi THPT Quốc gia năm 2019 đã tổ chức Họp Ban Chỉ đạo để phân công nhiệm vụ cho các thành viên về công tác chuẩn bị, chỉ đạo, tổ chức kỳ ...
Quy chế thi THPT quốc gia 2019

Quy chế thi THPT quốc gia 2019

22/03/2019 15:16 | 555 lượt xem
Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư số 03/2019/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi THPT quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ngày ...