A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+

Ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Dương, tổng kết năm học 2018- 2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019- 2020

Ngày 13/8/2019, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Dương tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020.

Đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng Cờ thi đua xuất sắc cho trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc)

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Mạnh Hiển, Ủy viên TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Vũ Văn Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng các đồng chí trong Ban thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo Sở GD&ĐT; lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các huyện, thành phố.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh trao danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

Năm học 2018-2019 là năm đánh dấu 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29 và Chương trình hành động số 53 ngày 12/3/2014 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế". Mặc dù còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như: Vẫn còn tình trạng thiếu phòng học do quy mô học sinh tăng nhiều; việc bất hợp lý trong cơ cấu giáo viên trung học cơ sở gây khó khăn cho việc bố trí, sắp xếp giảng dạy đúng chuyên môn; định mức giáo viên mầm non, tiểu học còn thấp so với yêu cầu thực hiện chương trình giáo dục 2 buổi/ngày; áp lực từ dư luận xã hội tạo nên sức nóng, sự căng thẳng cho các kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và thi THPT quốc gia... Song với sự nỗ lực, quyết tâm cao, ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Dương đã đạt được những kết quả đáng phấn khởi trên tất cả các mặt.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngọc Bích - Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo được tăng cường; quy mô các cấp học, bậc học không ngừng được củng cố, mở rộng và phát triển; các loại hình trường lớp cũng như các điều kiện phục vụ dạy và học đều có những tiến bộ đáng kể; công tác xã hội, huy động các nguồn lực đầu tư cho giáo dục được đẩy mạnh cả về bề rộng và chiều sâu; chất lượng giáo dục, đào tạo từng bước được nâng cao ở cả giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ được thực hiện tốt. Hải Dương tiếp tục được Bộ GD&ĐT công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ II chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ III.

Đồng chí Vương Đức Sáng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 03 đơn vị có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

Đặc biệt, năm học 2018-2019, chất lượng học sinh giỏi quốc gia lớp 12 của tỉnh có tiến bộ vượt bậc với 7 giải Nhất (tăng 5 giải nhất so với năm học trước). Các kỳ thi được tổ chức an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, tạo được dư luận tốt trong nhân dân nhất là kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT và thi THPT quốc gia năm 2019. Bước đầu thực hiện tốt Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Ban Chấp hành Trung ương về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ công chức, viên chức, Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII về đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đến nay, toàn tỉnh đã giảm được 36 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và đang tiếp tục quyết tâm thực hiện trong các năm tới theo lộ trình của Đề án “Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, giai đoại 2019-2020”.

Đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Dương Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo đạt được trong năm học 2018-2019. Để sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh nhà tiếp tục phát triển và đạt được những thành tích cao hơn nữa, đồng chí đề nghị ngành giáo dục và đào tạo cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm:

Một là, tiếp tục thực hiện hiệu quả các chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về giáo dục và đào tạo. Trong đó, cần tập trung thực hiện thắng lợi các mục tiêu về giáo dục, đào tạo giai đoạn 2016-2020 mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Chương trình hành động số 53 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết 29 TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cũng như các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục và đào tạo đã được tỉnh phê duyệt. Tích cực triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành.

Hai là, tiếp tục thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-UBND ngày 07/6/2019 của UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Tổ chức, sắp xếp các trường mầm non, phổ thông công lập tỉnh Hải Dương, giai đoại 2019-2020”. Tiến hành sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, khắc phục tình trạng thừa thiếu cục bộ ở các địa phương trong từng bậc học, cấp học.

 Sở Giáo dục và Đào tạo cần tích cực phối hợp với các sở ngành và UBND cấp huyện, thành phố tham mưu cho tỉnh giải quyết kịp thời, hiệu quả vấn đề thiếu giáo viên do tăng quy mô học sinh, đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ giáo dục và đào tạo trong năm học 2019-2020 cũng như trong các năm học tiếp theo.

Ba là, Chuẩn bị các điều kiện để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động giáo dục; đẩy mạnh các biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống, đạo đức, giáo dục pháp luật và kỹ năng sống cho học sinh, lấy chất lượng giáo dục toàn diện làm nền tảng cho chất lượng giáo dục mũi nhọn. Thực hiện tốt các giải pháp đồng bộ, từ chỉ đạo dạy học đến quản lý thi cử, đánh giá chất lượng để củng cố và không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo.

Ngành Giáo dục và Đào tạo cần triển khai những giải pháp thiết thực, hiệu quả để nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia của tỉnh, nhất là đối với các môn có điểm trung bình thấp như ngoại ngữ, lịch sử, sinh học; chủ động tham mưu; có những đổi mới trong công tác tổ chức thi tuyển sinh đảm bảo sự công bằng cho học sinh được học các trường công lập, song vẫn tạo thuận lợi cho các trường THPT ngoài công lập phát triển.

Bốn là, Tiếp tục đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh, bằng cách tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác hướng nghiệp, đầu tư quy mô chất lượng các trường dạy nghề. Làm tốt công tác dự báo nhu cầu để có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực phù hợp, gắn với nhu cầu sử dụng; tăng cường liên kết và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghề, cao đẳng, đại học và chương trình đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Năm là, ngành Giáo dục và Đào tạo, các địa phương cần quyết liệt hơn trong thực hiện xóa phòng học tạm, phòng học xuống cấp, không đảm bảo các điều kiện giáo dục, đào tạo theo quy định. Thực hiện quy hoạch và đầu tư nguồn lực, dành quỹ đất cho việc xây dựng trường lớp mầm non ở các khu công nghiệp, chế xuất và khu đông dân cư đáp ứng nhu cầu gửi trẻ của nhân dân.

Đối với việc xây dựng trường chuẩn quốc gia gắn với mục tiêu xây dựng nông thôn mới: Cần giữ vững quan điểm của tỉnh về mục tiêu xây dựng bền vững, tránh vì thành tích mà hạ thấp tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia. Các trường đạt chuẩn phải có chất lượng và các điều kiện về cơ sở vật chất đảm bảo đúng quy định

Sáu là, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại theo hướng chuẩn cho các trường. Đẩy mạnh hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy, học và quản lý giáo dục; xem ứng dụng công nghệ thông tin là công cụ, là chìa khóa để hội nhập, phát triển, nâng tầm giáo dục. Tích cực chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lí theo hướng đạt chuẩn về chất lượng đứng lớp; có cơ chế ưu tiên bồi dưỡng, quy hoạch, đào tạo, tuyển dụng những giáo viên giỏi, tận tụy, tâm huyết, yêu ngành, yêu nghề.

Nhân dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho Trường THPT Đoàn Thượng (Gia Lộc), tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 13 đơn vị; tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 37 cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019; tặng Bằng khen cho 3 học sinh và 2 nhà trường có điểm thi cao nhất vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020. Viettel Hải Dương tặng 3 chiếc xe đạp điện (trị giá 10 triệu đồng/xe) cho 3 học sinh có điểm thi vào lớp 10 cao nhất tỉnh. Sở GDĐT trao Giấy khen cho 03 phòng GDĐT có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019 là: Phòng GDĐT Hải Dương, Phòng GDĐT Chí Linh, Phòng GDĐT Kinh Môn. 

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao thưởng 02 đơn vị có điểm thi vào lớp 10THPT công lập năm học 2019-2020 cao nhất tỉnh

Đồng chí Lương Văn Cầu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho 03 học sinh có điểm thi cao nhất vào lớp 10 THPT công lập năm học 2019-2020

Đại diện Viettel Hải Dương tặng xe đạp điện cho 3 học sinh có điểm thi vào lớp 10 cao nhất tỉnh

Đồng chí Lương Văn Việt, Giám đốc Sở GDĐT trao Giấy khen cho 03 Phòng GDĐT có thành tích xuất sắc trong năm học 2018-2019

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Dương

 

 

 

 

 

 

Hà Phương


Số lượt xem: 1020
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website