Về hợp đồng làm việc, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên, nhân viên kế toán trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

Về hợp đồng làm việc, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên, nhân viên kế toán trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021

02/12/2021 16:48 | 2863 lượt xem
Về hợp đồng làm việc, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương đối với giáo viên, nhân viên kế toán trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng giáo viên và nhân viên kế toán các cơ sở giáo dục công lập ngành ...