Tên và địa chỉ Website các trường THPT, các Trung tâm GDNN-GDTX

 

SttTên đơn vịĐịa chỉ Website
Khối trường THPT
1Trường THPT Bình Giangbinhgiang.edu.vn
2Trường THPT Kẻ Sặtthptkesat.haiduong.edu.vn
3Trường THPT Đường Anthptduongan.haiduong.edu.vn
4Trường THPT Vũ Ngọc Phanthptvungocphan.haiduong.edu.vn
5Trường THPT Cẩm Giàngthptcamgiang.haiduong.edu.vn
6Trường THPT Tuệ Tĩnhthpttutinh.haiduong.edu.vn
7Trường THPT Cẩm Giàng IIthptcamgiang2.haiduong.edu.vn
8Trường THPT Chí Linhthptchilinh.edu.vn
9Trường THPT Phả Lạithptphalai.haiduong.edu.vn
10Trường THPT Bến Tắmthptbentam.haiduong.edu.vn
11Trường THPT Trần Phúthpttranphu.haiduong.edu.vn
12Trường THPT Gia Lộcthptgialoc.haiduong.edu.vn
13Trường THPT Đoàn Thượngthptdoanthuong.edu.vn
14Trường THPT Gia Lộc IIthptgialoc2.haiduong.edu.vn
15Trường THPT Hồng Quangthpthongquang.edu.vn
16Trường THPT Nguyễn Trãichuyennguyentrai.edu.vn
17Trường THPT Hoàng Văn Thụhoangvanthu.edu.vn
18Trường THPT Nguyễn Duthptnguyendu.haiduong.edu.vn
19Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêmthptnguyenbinhkhiem.haiduong.edu.vn
20Trường THPT Thành Đôngthptthanhdong.haiduong.edu.vn
21Trường THPT Marie-Curiethptmariecurie.haiduong.edu.vn
22Trường THPT Lương Thế Vinhthptluongthevinh.haiduong.edu.vn
23Trường THPT Kim Thànhthptkimthanh.haiduong.edu.vn
24Trường THPT Đồng Giathptdonggia.haiduong.edu.vn
25Trường THPT Kim Thành IIthptkimthanh2.haiduong.edu.vn
26Trường THPT Phú Tháithptphuthai.haiduong.edu.vn
27Trường THPT Kinh Mônthptkinhmon.haiduong.edu.vn
28Trường THPT Nhị Chiểuthptnhichieu.haiduong.edu.vn
29Trường THPT Phúc Thànhthptphucthanh.haiduong.edu.vn
30Trường THPT Kinh Môn IIkinhmon2.edu.vn
31Trường THPT Quang Thànhthptquangthanh.haiduong.edu.vn
32Trường THPT Trần Quang Khảithpttranquangkhai.haiduong.edu.vn
33Trường THPT Nam Sáchthptnamsach.haiduong.edu.vn
34Trường THPT Mạc Đĩnh Chithptmacdinhchi.haiduong.edu.vn
35Trường THPT Nam Sách IIthptnamsach2.haiduong.edu.vn
36Trường THPT Ái Quốcthptaiquoc.haiduong.edu.vn
37Trường THPT Phan Bội Châuthptphanboichau.haiduong.edu.vn
38Trường THPT Ninh Giangthptninhgiang.haiduong.edu.vn
39Trường THPT Quang Trungthptquangtrung.haiduong.edu.vn
40Trường THPT Khúc Thừa Dụthptkhucthuadu.haiduong.edu.vn
41Trường THPT Ninh Giang IIthptninhgiang2.haiduong.edu.vn
42Trường THPT Hồng Đứcthpthongduc.haiduong.edu.vn
43Trường THPT Thanh Hàthptthanhha.haiduong.edu.vn
44Trường THPT Hà Bắcthpthabac.haiduong.edu.vn
45Trường THPT Hà Đôngthpthadong.haiduong.edu.vn
46Trường THPT Thanh Bìnhthptthanhbinh.haiduong.edu.vn
47Trường THPT Thanh Miệnthptthanhmien.haiduong.edu.vn
48Trường THPT Thanh Miện IIthptthanhmien2.haiduong.edu.vn
49Trường THPT Thanh Miện IIIthptthanhmien3.haiduong.edu.vn
50Trường THPT Lê Quý Đôntruongthptlequydon.edu.vn
51Trường THPT Tứ Kỳthpttuky.haiduong.edu.vn
52Trường THPT Cầu Xethptcauxe.haiduong.edu.vn
53Trường THPT Hưng Đạothpthungdao.haiduong.edu.vn
54Trường THPT Tứ Kỳ IIthpttuky2.haiduong.edu.vn
Khối Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên
1TTGDTX Bình Gianggdnn-gdtxbinhgiang.haiduong.edu.vn
2TTGDTX Cầm Giànggdnn-gdtxcamgiang.haiduong.edu.vn
3TTGDTX Chí Linhgdnn-gdtxchilinh.haiduong.edu.vn
4TTGDTX Gia Lộcgdnn-gdtxgialoc.haiduong.edu.vn
5TTGDTX TP Hải Dươnggdnn-gdtxhaiduong.edu.vn
6TTGDTX Kim Thànhgdnn-gdtxkimthanh.haiduong.edu.vn
7TTGDTX Kinh Môngdnn-gdtxkinhmon.haiduong.edu.vn
8TTGDTX Nam Sáchgdnn-gdtxnamsach.haiduong.edu.vn
9TTGDTX Ninh Gianggdnn-gdtxninhgiang.haiduong.edu.vn
10TTGDTX Thanh Hàgdnn-gdtxthanhha.haiduong.edu.vn
11TTGDTX Thanh Miệngdnn-gdtxthanhmien.haiduong.edu.vn
12TTGDTX Tứ Kỳgdnn-gdtxtuky.haiduong.edu.vn