Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v triển khai Hội thi Giáo dục Nha học đường “Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng” cấp tiểu học, năm học 2013 -2014
    Ngày đăng: 15/10/2013 8:44     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 37Kb     Số lần download: 479

Số CV: 1375/SGDĐT-CTHSSV&CNTT
Ngày ban hành: 14/10/2013
Trích yếu: Để Hội thi đạt hiệu quả, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị nghiên cứu Điều lệ Hội thi Giáo dục Nha học đường "Nụ cười rạng rỡ, tương lai tươi sáng".Các đơn vị tải điều lệ cuộc thi tại địa chỉ: http://www.moet.gov.vn/resources/eduportal/uploads/2013/tt5078_4006CTHSSV.zip
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền