Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v: Tập huấn triển khai áp dụng việc Tổ chức quản lí lớp học theo mô hình trường tiểu học mới VNEN năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 04/10/2013 17:20     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 34Kb     Số lần download: 989

Số CV: 1324/SGDĐT-GDTH
Ngày ban hành: 03/10/2013
Trích yếu: Căn cứ Công văn số 2764/BGDĐT- GDTH ngày 02/5/2013 của Bộ Giáo dục Và Đào tạo về Hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai và kế hoạch nhân rộng Mô hình trường tiểu học mới VNEN; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định tổ chức tập huấn triển khai áp dụng việc Tổ chức quản lí lớp học theo Mô hình trường tiểu học mới VNEN năm học 2013- 2014
Người ký: Giám đốc: Nguyễn Văn Quốc