Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
V/v hướn dẫn giảng dạy môn GDCD năm học 2013- 2014
    Ngày đăng: 18/09/2013 8:11     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 693Kb     Số lần download: 978

Số CV: 1252/SGDĐT- GDTrH
Ngày ban hành: 17/09/2013
Trích yếu: Thực hiện công văn số 5466/BGDĐT- GDTrH ngày 07/08/2013 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2013- 2014 và Công văn số 5571/BGDĐT- TTr ngày 13/8/2013 của Bộ GD&ĐT chỉ đạo tổ chức đưa nội dung phòng chống tham nhũng vào giảng dạy từ năm học 2013- 2014, Sở GD&ĐT hướng dẫn các trường trung học tổ chức giảng dạy môn GDCD như sau:
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Tiến