Bản đồ
Tìm vị trí Sở Giáo dục
 
Văn bản
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương quyết định triệu tập Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với cấp Tiểu học.
    Ngày đăng: 12/08/2013 13:54     Người đăng: haphuong        Tải về
    Dung lượng File: 31Kb     Số lần download: 754

Số CV: 1050/SGD&ĐT-GDTH
Ngày ban hành: 12/08/2013
Trích yếu: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương quyết định triệu tập Hội nghị Hướng dẫn triển khai thực hiện Nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với cấp Tiểu học.
Người ký: Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hiền